088 210 5001 - info@inocare.nl

Inocare


InoCare is een onafhankelijk adviesbureau gespecialiseerd in strategische, financiële en facilitaire vraagstukken in de zorgsector. Wij helpen mensen die mensen helpen. Dat doen we door antwoord te geven op twee fundamentele uitdagingen: het afremmen en terugdraaien van steeds groeiende bedrijfsvoeringskosten en het creëren van meer effectieve innovatie ruimte. Sinds 2012 helpen we onze klanten met het oplossen van uitdagingen. Dit doen we door ambities te vertalen naar haalbare projecten en door de vaak dure organisatie-inrichting te herstructureren. Onze afdelingen Healthcare Solutions en Facility Support zetten hun ervaring in voor startende en gevestigde ondernemers in de zorg, om zo samen de meeste waarde te realiseren voor patiënt en zorginstelling. Dat is volgens ons de essentie van zorgverlening. Het optimaal faciliteren van het contact tussen patiënt en zorgverlener door op elk vlak bij te dragen aan het primaire zorgproces.

088 210 5001
info@inocare.nl

InoCare en Zorginstellingen


Waarom we ons vooral richten op de zorg? Zorginstellingen staan voor de uitdaging om steeds in te spelen op de veranderingen van de markt. Ingrijpende veranderingen in wetgeving en de samenstelling van de patiëntenpopulatie in Nederland zorgen voor steeds nieuwe uitdagingen voor het organisatiebeleid, de onderhandelingen met de zorgverzekeraars, modernisering van vastgoed, invulling van de facilitaire ondersteuning en financiering.Om succesvol te blijven opereren in deze steeds veranderende zorgmarkt moeten zorginstellingen hun expertises steeds verder uitbreiden naar verschillende markten. Wij geloven echter dat zorginstellingen zich vooral moeten richten op hun belangrijkste taak: goede zorgverlening. Daarom helpen wij zorginstellingen met ondernemerschap en bedrijfsvoering. Met marktonderzoek, strategieontwikkeling, modernisering van vastgoed en het afsluiten van goede facilitaire contracten. Parallel daaraan richten wij ons op onderhandeling en op de processen rondom zorginkoop en registratie.

Healthcare Solutions


Healthcare Solutions is de multidisciplinaire bedrijfstak van InoCare die gespecialiseerd is in de ondernemerskant van de zorg. Wij zijn gespecialiseerd in hoogwaardig en pragmatisch advies over de strategie en het beleid van uw organisatie, met daaraan gerelateerde onderwerpen zoals innovatie, optimalisatie en onderhandeling.

Meer Healthcare Solutions

Facility Support


Mede door de snel veranderende economie is er in de bedrijfsvoering van bijna elke sector een sterke noodzaak tot professionalisering enerzijds, en een hoge mate aan flexibiliteit en kostenreductie anderzijds. In toenemende mate worden daarom interne diensten zoals ICT, financiën, facilitaire ondersteuning maar ook managementtaken integraal uitbesteed aan een maincontractor als InoCare, met als voordeel flexibilisering van de organisatie, kostenreductie en stabiliteit.

Meer Facility Support