Advies en ondersteuning

in de zorgsector

DIALOGISCH ANALYSEREN

De kosten en de kwaliteit van de zorg zijn het snijvlak waarop een zorgorganisatie haar strategische keuzes baseert. Maar voor het vormen van inzicht is vaak geen tijd meer. Dit komt door de focus op herorganisatie ten behoeve van de integrale bekostiging en onder meer accreditaties. Volgens de Algemene Rekenkamer (2014) werkt deze laatste aanpak helaas niet, terwijl de kosten hoog zijn. De negatieve financiële consequenties hiervan zijn voor het conto van de zorgaanbieder als ook voor de beloning van specialisten.

Dialogisch analyseren is de oplossing die de inzet van mensen en middelen verbetert en daarmee ook het ziekenhuisresultaat. Het begint met relevante data vinden, aggregeren en logisch organiseren. Onderscheidend is vervolgens het verbinden van alle betrokken professionals. Vanuit de dialoog op de inhoud krijgt de data dan betekenis.

Door deze échte samenwerking wordt de geworven data informatie. Het kleinste detail in de landelijke beslisboom wordt zo in een rechte lijn verbonden met de registratiekwaliteit. Dit zorgt voor een passende beloning voor de werkzaamheden van de medisch-specialisten.

zoekt u een kortetermijnoplossing in de primaire dienstverlening en/of bedrijfsvoering?

Neem dan vrijblijvend contact met ons op.