Zorgeloos

zorg verlenen

HUISVESTING, VASTGOED- EN ZORGEXPLOITATIE

InoCare helpt zorgaanbieders in de cure-sector met het organiseren van hun vastgoedportefeuille. Daarnaast ondersteunen wij ook zorginstellingen door gefaseerd een flexibeler plan op te stellen voor het vastgoedgebruik. Ook zorgen wij voor inzicht in de mogelijkheden en bieden structuur rondom vragen over vastgoed en beheer binnen de zorg. Verder geven wij u graag advies over de mogelijkheden binnen borgexploitatie.

Huisvesting
Cure
De steeds veranderende markt maakt dat zorgaanbieders bij de aanschaf of verbouwing van vastgoed moeten anticiperen op verschillende toekomstscenario’s. Een afname van zorgvraag of een grote toename van nieuwe toetreders op de markt kunnen serieuze risico’s zijn voor de huisvesting en het vastgoed. InoCare helpt zorgaanbieders in de cure-sector met het organiseren van hun vastgoedportefeuille. Wij kijken naar de risico’s en maken gebruik van nieuwe initiatieven uit de markt. InoCare ontwikkelt met u een vastgoedstrategie en begeleidt de veranderopgave.

Care
Vastgoed en huisvesting in de care-sector staat erg onder druk. De transitie van intramuraal naar extramuraal en de groeiende scheiding tussen wonen en zorg, zorgen voor een scala aan nieuwe uitdagingen. Centraal staat daarbij de vraag hoe intramurale locaties kunnen worden getransformeerd naar duurzame en toekomstbestendige zorggebouwen waarin zorgvastgoed en exploitatie samensmelten. InoCare ondersteunt zorginstellingen in de care-sector met het beantwoorden van deze vraag door gefaseerd een flexibeler plan op te stellen voor het vastgoedgebruik.

Businesscase en financiering
Zonder businesscase geen financiering. En het verkrijgen van financiering is in de huidige markt niet langer vanzelfsprekend. De businesscase begint bij een visie en keuzes. Een visie voor hoe uw vastgoed ondersteunend gaat zijn voor de kernprocessen van uw bedrijf. De juiste keuzes combineren uw visie met een integrale en robuuste businesscases voor vastgoed. InoCare verzorgt de financiële vertaling van uw project en vastgoedportefeuille in een meerjarenraming, met zicht op het rendement en de risico’s. Hierbij wegen wij investering en exploitatie tegen elkaar af en sturen op een financierbaar project.

Vastgoedexploitatie
In de steeds veranderende zorgwereld is de toekomst nooit zeker. Vergaande stelselwijzigingen, ingrijpende bezuinigingsopgaven en snelle medisch-technologische ontwikkelingen dwingen zorgaanbieders tot scherpe keuzes in de huisvesting- of vastgoedopgave. Zowel in cure als in care. Hoe wordt er omgegaan met leegstand? Wat is het oude pand waard of hoe kan het bestaande vastgoed beter aansluiten bij het zorgaanbod. InoCare geeft inzicht in de mogelijkheden en biedt structuur bij het beantwoorden van deze en andere vragen rondom vastgoed en beheer binnen de zorg. 

Zorgexploitatie
Zorgexploitatie is verreweg de grootste post van het zorgbudget. Het analyseren van de zorgexploitatie is daarom essentieel. Zeker in de beginfase van een nieuwbouwproject. Huisvesting moet zowel aansluiten op de wensen en behoeften van de gebruikers als het faciliteren van de zorgorganisatie. InoCare geeft u graag advies over de mogelijkheden. 

Rendement op zorgexploitatie
InoCare gebruikt haar eigen rekenmodellen om het rendement op zorgexploitatie binnen uw zorgorganisatie inzichtelijk te maken. Zo brengen we diverse financieringsvormen in beeld. Van intramuraal tot een volledig verpleegpakket thuis en van persoonsgebonden budgetten tot arrangementen op maat.

Bent u zorgverlener en op zoek naar stabiliteit en zekerheid?

Neem dan vrijblijvend contact met ons op.