een duurzaam thuis

voor ouderen

Residentieel Transmuraal Wonen

Door de toenemende vergrijzing groeide het aantal 65-plussers van 2,7 miljoen in 2012 naar een verwacht hoogtepunt van 4,7 miljoen in 2040. Deze toename zorgt voor een sterke stijging van de zorgkosten de komende jaren. De ingezette middelen van de overheid om de toenemende kosten te beteugelen, zoals het extramuraliseren van de zorgzwaartepakketten, drukken zwaar op zelfredzaamheid van thuiswonende ouderen.

Een nieuw perspectief voor de ouderenzorg
We moeten constateren dat het middel, extramuralisering van de ZZP’s, en het doel, realiseren van een kostenbesparing in de langdurige zorg, niet op elkaar aansluiten. Doordat ouderen langer thuis wonen, is een groot gat ontstaan tussen de zorg voor thuiswonende kwetsbare ouderen en de zorg voor ouderen die tijdelijk niet meer thuis kunnen wonen. Deze ouderen horen medisch gezien namelijk niet in het ziekenhuis.

Een pijnlijke constatering volgt. De afgelopen jaren is er een sterke toename van opnamestops bij de spoedeisende hulp (SEH) door de beleidsmaatregelen. Dit wordt direct veroorzaakt door ouderen die opgenomen worden, maar vanwege multiborbiditeit lang een bed bezet houden op de SEH.

Innovatieve oplossing
Dit is een maatschappelijk probleem dat vraagt om innovatieve oplossingen waarin alle betrokken partijen zoals zorgverzekeraars, (lokale) overheden en financiers samenwerken.

InoCare heeft in samenwerking met de keten een inspiratiedocument ontwikkeld waarin een alternatief geboden wordt voor de huidige inrichting van de ouderenzorg. Met ons inspiratiedocument Residentieel Transmuraal Wonen brengen wij een woonzorgconcept op de markt waarin de hele keten betrokken wordt. Geïnteresseerde partijen dagen wij uit contact met ons op te nemen.

op zoek naar een duurzame woonzorgoplossing voor ouderen?

Neem dan vrijblijvend contact met ons op.