Zorgeloos

zorg verlenen

STRATEGIEONTWIKKELING

De veranderende markt vraagt om ondernemerschap met een frisse blik op zorgverlening en huisvesting. Cliënten worden steeds kritischer en hebben meer behoefte aan innovatieve woon- en zorgproducten en aan goede samenwerkingsinitiatieven tussen de verschillende zorglijnen. Vastgoed is hierin de verbindende factor. Dit vraagt om een goed uitgewerkte strategische visie op zorg en vastgoedbeheer. Hiervoor leent InoCare u graag haar expertise. 

De nieuwe wereld
In het verleden liepen zorgverleners relatief weinig risico door gegarandeerde kostenvergoeding voor vastgoedaanschaf, huur van huisvesting of verbouwingen. Door de invoering van marktwerking en de steeds verdere scheiding tussen wonen en zorg, is ondernemerschap met de daarbij horende risico’s steeds belangrijker. Het is de taak van de zorgaanbieder om vastgoed, en het gebruik daarvan, te gaan bekostigen uit de productie en de daaraan gekoppelde vergoeding. Dit brengt echter een kapitaalrisico met zich mee in geval van leegstand. 

De risico’s
Dit risico kan echter gespreid worden door te kijken naar andere financieringsvormen van het vastgoed. Het kan bijvoorbeeld een strategische keuze zijn om de exploitatie en ontwikkeling van vastgoed te beleggen bij een investeerder of belegger om de volgende redenen: 

1. Vastgoed huren bij een belegger kan de zorginstelling ontzorgen. Zorginstellingen verlenen zorg en zijn geen exploitant of verhuurder. Met de invoering van de normatieve huisvestingscomponent bieden beleggers meerwaarde als de zorg om het vastgoed ook echt uit handen wordt genomen. 

2. Vastgoed huren is flexibeler. Door schommelingen in vraag wilt de zorginstelling ook flexibel zijn in het vastgoedgebruik. Beleggers kunnen hier een oplossing bieden. Daarnaast maakt het huren van een belegger eigen vermogen vrij dat omgezet kan worden naar investeringskapitaal voor het eigen zorgproces. 

3. Kapitaal gaat naar de zorg en zit in de stenen. Het gebruik maken van het product van een belegger is voor de zorginstelling interessant, mits de bedrijfsvoering daarmee wordt geoptimaliseerd en de risico’s worden overgedragen. 

InoCare denkt graag met zorginstellingen mee over de ontwikkeling van vastgoed of het zoeken van goede huisvesting en de daarbij horende financieringsmogelijkheden. Als maincontractingpartij heeft InoCare een heldere visie op hoe wij gebouw en gebruiker het best bij elkaar kunnen brengen. 

Bent u zorgverlener en op zoek naar stabiliteit en zekerheid?

Neem dan vrijblijvend contact met ons op.