een duurzaam thuis

voor ouderen

1.5e LIJNSZORG

Complexe zorg hoort in het ziekenhuis: eenvoudige zorg in de eerste lijn. Dit ideaalbeeld krijgt vorm in anderhalvelijnszorgcentra. Het doel van de anderhalvelijnszorg is om de samenwerking tussen de medisch-specialist en huisarts te bevorderen.

InoCare werkt aan de integratie van medisch-specialistische kennis in de eerste lijn. Onze rol hierin is tweeledig:

  1. InoCare helpt haar klanten met het bepalen of een eerstelijnsgezondheidscentra in staat is om tweedelijnsdiensten te leveren. Of is er een verbouwing of zelfs nieuwbouw nodig? We bepalen een set functionele eisen om te kijken welke optie voor u nodig is. Uiteraard begeleiden wij u tijdens de eventuele verbouwing of nieuwbouw.
  2. InoCare zet samenwerkingsverbanden op tussen de eerste en de tweede lijn. Voor onze klanten in de tweede lijn kijken we waar zij hun kennis en kunde, kunnen inzetten in de eerste lijn. Bijvoorbeeld door advisering, spreekuren van medisch-specialisten in de tweede lijn of kleine ingrepen.

op zoek naar een duurzame woonzorgoplossing voor ouderen?

Neem dan vrijblijvend contact met ons op.