feb 12

Bouw eerste woningen innovatief woonzorgconcept van start

In het Zeeuwse Yerseke is vrijdag het startschot gegeven voor de bouw van een appartementencomplex waar senioren kunnen wonen en wanneer een zorgvraag ontstaat, zorg naar zwaarte kunnen afnemen. Het is het eerste project van CuraeVitel, een nieuw woonzorgconcept voor ouderen die zelfstandig willen blijven wonen, ook als de zorgvraag toeneemt. Ook elders in Nederland komt in samenwerking met gemeenten en lokale zorgpartijen dit woonzorgconcept van de grond.

Adviesbureau InoCare bedacht het concept anderhalf jaar geleden. “De woonzorgcomplexen bestaan uit koop- of huurwoningen met een volledige zorgcirkel eromheen”, vertelt Paul Witteman, bestuurder van InoCare. “CuraeVitel fungeert als spin in het web om bewoners waar nodig te koppelen aan zorg- en welzijnsdiensten.”

Het complex in Yerseke bestaat uit 29 koopwoningen voor mensen vanaf 50 jaar, waarop inmiddels 17 opties zijn genomen. De zorg wordt, naargelang de zwaarte, op aanvraag aangeboden vanuit de bestaande wettelijke regelingen. Voor ‘butlerdiensten’ als de kapper, pedicure of boodschappendienst betalen de bewoners extra.

Medisch team

Bij CuraeVitel werken coördinatoren met een zorgachtergrond, zoals specialisten ouderengeneeskunde. Zij koppelen de bewoners met een zorgvraag aan lokale zorgpartijen waar de organisatie de samenwerking mee heeft gezocht, zoals thuiszorgorganisaties en ziekenhuizen in de buurt. Waar nodig consulteren de zorgcoördinatoren het medisch team, een team van specialisten die er bijvoorbeeld voor kunnen zorgen dat een zieke bewoner zo snel mogelijk in het ziekenhuis terecht kan voor een behandeling.

Bewoners betalen een vast per bedrag van 7,50 tot 10 euro per maand voor de diensten van CuraeVitel. Ook stort de projectontwikkelaar bij aanvang van een project een bedrag in de kas. Witteman: “Dat geld wordt gebruikt voor de bemiddelingsdiensten. In Yerseke gaat het bijvoorbeeld om een bedrag van 1.500 euro per woning. Dat levert een startkapitaal op van ruim 40.000 euro voor dit project. Per project worden afspraken gemaakt met de ontwikkelaar over de hoogte van het bedrag. Bij koop ligt dit hoger dan sociale woningbouw, dan gaat het over een bedrag van maximaal 750 euro per woning.”

Tekort

Er zijn in Nederland al jaren te weinig woningen voor senioren met een zorgbehoefte. De scheiding van wonen en zorg en de decentralisatie van de langdurige zorg maken het tekort aan woningen des te nijpender. Nieuwe initiatieven op het gebied van woonzorg, zoals het concept van InoCare, spelen hier op in. “Het sluit aan op wat de overheid wil: extramuralisering van de zorg”, zegt Witteman. “We verschaffen ouderen alle diensten die ze nodig hebben, zonder dat ze naar een verpleeghuis hoeven. Zaken als huishoudelijke verzorging, begeleiding en dagbesteding kunnen hier geconcentreerd plaatsvinden. Dat scheelt ook weer reistijd, tijd die kan worden besteed aan zorg.” Anders dan in een verpleeghuis kopen of huren bewoners hun eigen woning. “Hierdoor gaan geen kosten verloren aan overhead voor het in stand houden van het vastgoed, zoals in verpleeghuizen het geval is.”

Naast het complex in Yerseke staan al een aantal nieuwe projecten in de steigers, onder meer in de gemeenten Hulst, Goes, Middelburg, Heemstede en Wassenaar. “In Hulst zijn projecten opgestart rondom de bouw van tweemaal 45 woonzorgappartementen”, zegt Witteman. “Ook met de gemeente Goes zijn we rond. Daar zijn tachtig woningen beschikbaar gesteld voor het realiseren van een woonzorgproject.”

Betaalbaar

Het is juist niet de bedoeling dat alleen welvarende ouderen een woonzorgappartement kunnen kopen of huren, benadrukt Witteman. “Dat is te gemakkelijk.” Ook voor minder vermogende ouderen wil zijn bedrijf aanbod creëren. Met verschillende gemeenten en woningcorporaties is hij in gesprek voor het realiseren van woonzorgprojecten in het lagere huursegment. “Die zijn ook op zoek naar oplossingen voor het tekort aan woningen voor ouderen”, zegt Witteman. “Gemeenten moeten betaalbare woningen realiseren waar zorg beschikbaar is om zo doorstroming op de woningmarkt bewerkstelligen.”