feb 21

Reumazorg als verdienmodel

Dure geneesmiddelen
Sinds de intreding van de dure geneesmiddelen (biologicals) binnen de reumatologie is de behandeling van veel reuma patiënten spectaculair verbeterd. De behandeling is zo goed dat veel patiënten hun werk hierdoor behouden.

Hier hangt een fors prijskaartje aan.
De kosten van deze biologicals zijn ongeveer €14.000,- per jaar per patiënt. Reumatologen schrijven per jaar voor €500.000.000,- aan dure geneesmiddelen voor. Hierdoor lijkt de gezondheidszorg onbetaalbaar te worden.

Is dit zo of is dit een te simpele benadering van de werkelijkheid?

Rekenvoorbeeld
Als een alleenstaande reumapatiënte kan blijven werken door de verbeterde behandeling en een modaal inkomen (€37.000,-) genereert, betaalt zij bijna € 8.000 aan belasting en volksverzekeringen per jaar. Als patiënte niet kan werken heeft zij recht op een bijstandsuitkering en kost ze minimaal €11.000,- per jaar.

Een goed behandelde reumapatiënte kost de maatschappij dus geen €14.000 maar levert de maatschappij €5.000,- op.

Dit inzicht krijgen we pas als we durven te ontschotten. Het schot tussen het departement Sociale Zaken en Volksgezondheid Welzijn en Sport moet weg.

Mijn droom
Gezondheidszorg niet per definitie zien als schadelast, maar als verdienmodel door politiek gezien holistisch te kijken en te ontschotten.

J.B. Harbers,
Voorzitter Raad van Bestuur
Reumazorg Zuid West Nederland