jan 09

Zorg zonder gedoe

CuraeVitel Balie gaat samenwerken met CARE4HOMECARE

BAARN-UTRECHT 2 januari 2019 – Dankzij de samenwerking tussen CuraeVitel Balie en Care4homecare kunnen medische specialistische behandelingen nu grotendeels thuis uitgevoerd worden.

Nederland vergrijst. Het aantal chronisch zieke patiënten stijgt en de druk op de kosten neemt toe. Deze ontwikkeling in het zorglandschap is niet nieuw maar wel urgent. De oplossing hiervoor ligt dichtbij huis. Heel dichtbij huis. Care4HomeCare en CuraeVitel balie hebben daarom de handen ineengeslagen en gaan samenwerken.
Care4homecare is een ambulante kliniek, ook wel het thuisziekenhuis genoemd en is gespecialiseerd in het toedienen van medisch specialistische behandelingen op locatie. Care4homecare verplaatst zorg van het ziekenhuis naar de mensen thuis en is niet plaats gebonden! Zij werken met hooggekwalificeerde, gespecialiseerde en ervaren verpleegkundigen die de patiënt thuis bezoeken en de behandeling op locatie uitvoeren. Deze behandeling thuis is hetzelfde als in het ziekenhuis en wordt uitgevoerd onder toeziend oog van de behandelend specialist vanuit het ziekenhuis.
Naast het ervaren team maken zij gebruik van innovatieve technologieën op het gebied van e-Health om de thuisbehandeling veilig en vertrouwd te laten plaatsvinden. Zo werken zij tijdens een behandeling met een encrypted videoverbinding om real-time overleg te kunnen voeren en meerdere ‘dubbelcheck’ momenten te laten plaatsvinden met een medisch of verpleegkundig specialist (casemanager). Deze verbinding biedt 24/7 monitoring mogelijkheden voor communicatie tussen patiënt en casemanager.
Het grote voordeel van de nieuwe samenwerking is dat men niet per definitie in een woning met het CuraeVitel concept hoeft te wonen – de woningen met het CuraeVitel concept zijn bij oplevering al standaard voorzien van technische voorzieningen die deze e-Health oplossingen faciliteren- maar voor iedere inwoner van Nederland beschikbaar is.
CuraeVitel Balie vindt het een onmisbare dienstverlening voor patiënten om hoog complexe zorg thuis te ontvangen. De belasting op patiënten met een zeer complexe aandoening is al enorm. Met iedere bezoek aan het ziekenhuis neemt deze belasting toe. Uren reizen met bijbehorende wachttijden voor een behandeling die ook thuis kan worden uitgevoerd. Verloren tijd die een patiënt in zijn of haar vertrouwde omgeving veel beter kan besteden. Meer vrijheid en meer rust. Dit betekent minder ziekenhuisbezoeken voor de patiënt en hun mantelzorger en kostenbesparing in de zorg.

Over CuraeVitel Balie
CuraeVitel Balie (www.curaevitelbalie.nl) verzorgt zorg, woon- en comfortdiensten voor mensen die zelfstandig willen wonen maar tegelijkertijd veiligheid en comfort in de nabije omgeving op prijs stellen.

Over Care4Homecare
Care4Homecare (www.care4homecare.nl) zet zich in voor een toekomst waarin patiënten hun complexe medische zorg thuis kunnen krijgen in plaats van in het ziekenhuis, om zich zo weinig mogelijk ‘patiënt’ te voelen en zoveel mogelijk ‘gewoon zichzelf’ te blijven. Dit doen zij door moderne communicatiemiddelen in te zetten en door verbinding te leggen met andere zorgverleners en -aanbieders.