jun 26

Unieke samenwerking in de reumazorg voor hogere patiëntwaarde én maatschappelijk rendement

In hun zoektocht naar het realiseren van de beste zorg op de juiste plaats, hebben de reumatologische behandelcentra van Reumazorg Zuid West Nederland en eerstelijns ondersteunend dienstverlener CuraeVitel Balie een unieke overeenkomst gesloten. Daarmee wordt naadloze samenwerking mogelijk tussen de medisch specialistische zorg en het sociaal domein, wat leidt tot hogere patiëntwaarde en maatschappelijk rendement.


Integrale zorg
Met ingang van 1 juli kunnen alle patiënten van Reumazorg Zuid West Nederland gebruik maken van eerstelijnsondersteuning via CuraeVitel Balie. Een belangrijke stap in het beschikbaar maken van integrale zorg aan reumapatiënten.
Uit een pilot is gebleken dat ongeveer een derde van de patiënten van Reumazorg Zuid West Nederland kampt met problematiek die het medisch domein ontstijgt. Voor dergelijke problematiek kan nu via de dienstverlening van CuraeVitel Balie direct op effectieve wijze gepaste ondersteuning worden gezocht in het sociaal domein, terwijl de regie bij de patiënt blijft. Beide domeinen versterken elkaar bovendien door wederzijdse signalering, waardoor vroegdiagnostiek, preventie en leefstijlondersteuning op een geïntegreerde manier kunnen worden georganiseerd. Value Based Healthcare in de praktijk.


Zorg aan huis
“Als specialistisch centrum zijn wij steeds op zoek naar nieuwe manieren om onze zorgprocessen te verbeteren”, aldus Josien Veris, bestuurder Reumazorg Zuid West Nederland. “Daarbij staat het leveren van de juiste zorg tegen de juiste kosten centraal. Zo leveren wij onze zorg steeds vaker aan huis, werken we samen met de eerstelijn en doen we webcamconsults. Voor onze organisatie was het zoeken van samenwerking met het sociaal domein een logische vervolgstap op die weg. Want een goed deel van de klachten waarmee patiënten bij ons komen, vindt zijn oorsprong niet in het medische, maar in het sociale domein. Wij kunnen patiënten daarvoor niet de ondersteuning bieden die ze nodig hebben en vanuit maatschappelijk oogpunt is onze betrokkenheid daarbij veel te duur.”


Regiefunctie
“Met CuraeVitel Balie hebben wij een regiefunctie ontwikkeld waarmee we mensen snel en effectief kunnen helpen in de bureaucratie van de zorg-en-welzijns wereld”, zeg Harry Woldendorp, bestuurder van CuraeVitel Balie. “We hebben ervaren wijkverpleegkundigen in dienst die in staat zijn om de problematiek bij mensen boven te krijgen en we hebben het netwerk ontwikkeld om daar samen met hen de juiste hulpverleners bij kunnen vinden. Dat kan variëren van huishoudelijke- tot schuldhulp en van aangepast vervoer tot relatietherapie. Cliënten zijn zelf betrokken bij het besluitvormingsproces, maar over de vraag vanuit welk loket hun zorg bekostigd wordt, hoeven ze zich geen zorgen te maken. Die regiefunctie goed invullen is onze expertise. En we monitoren de effectiviteit van onze aanpak permanent.”


Maatschappelijk rendement
Uiteindelijk hopen de beide partijen dat de samenwerking niet alleen betere zorg zal opleveren voor patiënten, maar ook tot maatschappelijk voordeel zal leiden. Woldendorp: “Dit is een schoolvoorbeeld van ‘de juiste zorg op de juiste plaats’. We hopen de komende tijd onomstotelijk aan te tonen dat dat maatschappelijk rendement oplevert.”