nov 14

InoCare behaalt ISO 9001 : 2015 certificaat

De afgelopen maanden is InoCare bezig geweest met het behalen van het ISO 9001 : 2015 certificaat.

Hiermee hebben we aangetoond dat de kwaliteit van onze dienstverlening is gewaarborgd en dat we voldoen aan de eisen en wensen die onze klanten hieraan stellen.

We zijn gecertificeerd voor het toepassingsgebied:
“Een onafhankelijk adviesbureau gespecialiseerd in strategische, financiële en facilitaire vraagstukken in de zorgsector.”
De directie van InoCare heeft als onderdeel van deze certifciering een beleidsverklaring opgesteld aan de hand van de eisen van de ISO 9001. Deze beleidsverklaring is voor externe belanghebbenden opvraagbaar via info@inocare.nl