jul 28

Directiewissel InoCare B.V.

Geachte relatie,

Graag wil ik u met dit bericht informeren over de aanstaande veranderingen bij InoCare.

De laatste 10 jaar hebben Menno Visser en ondergetekende leidinggegeven aan InoCare. Gezamenlijk hebben we besloten dat het nu tijd is om het roer over te dragen aan een nieuwe generatie leidinggevenden.

Per 15 juli jl. is Menno Visser teruggetreden als directeur. Op 1 november 2020 zal ik zelf terugtreden en de dagelijkse leiding overdragen aan de heren Johannes Schouten en Richard Witteman.

Beiden heren zullen als statutair directeur zich gaan bezighouden met verschillende aandachtsgebieden zoals beleid, kennis & onderzoek, ICT, projecten & projectbegeleiding, bedrijfsvoering en financiën. Voor de specifieke aandachtsgebieden van de twee directieleden is gekozen voor een nog nader te bepalen indeling op basis van voorkeuren en ambities. Hierover zult u nog nader worden geïnformeerd.

InoCare B.V. blijft op het vlak van zorginnovatie en zorgverkoop (2e lijns) samenwerken met Menno Visser, vanuit Maxxboxx B.V.

Ik blijf daarnaast, voor de maximale duur van 1 jaar en in deeltijd, betrokken bij CuraeVitel Balie en de opstart van ons nieuwe bedrijf “Huisartsenzorg voor U” (HZvU). Voor InoCare blijven Menno Visser en ondergetekende beschikbaar als adviseur.

U wil ik graag bedanken voor het vertrouwen dat u in InoCare heeft gehad in de afgelopen jaren. Zonder u als opdrachtgever was dit allemaal niet mogelijk geweest.

De toekomst van InoCare zie ik met groot vertrouwen tegemoet.

Met vriendelijke groet,
Paul Witteman