Wij helpen mensen

die mensen helpen

OVER INOCARE

InoCare is een dynamische onderneming die zich sinds 2014 profileert binnen de zorgsector. Wij leveren stabiliteit en zekerheid aan zorgorganisaties én aan zorgverleners. Samen met onze collega’s en samenwerkingspartners bieden wij oplossingen, zodat zorgverleners zich weer kunnen richten op het contact met hun patiënten en cliënten. Dat noemt InoCare zorg. En daar gaat het tenslotte om: voor elkaar kunnen zorgen.

Onze afdelingen Healthcare Solutions en Facility Support werken voor diverse groepen medisch-specialisten, zorgverleners in de 1e lijn, de VV&T sector en de GGZ. Zij leveren de zorg (BIG-geregistreerd) en wij regelen de rest. Van de huur of aankoop van vastgoed tot laptops, van een EPD/ZIS tot de inkoop van diagnostiek, de verkooponderhandelingen met zorgverzekeraars en de strategische allianties met de farmaceutische industrie om innovatieprojecten gesponsord te krijgen. We denken mee over de visie en staan naast u met de voeten in de klei.

InoCare en zorginstellingen
Waarom we ons vooral richten op de zorg? Zorginstellingen staan voor de uitdaging om steeds in te spelen op de veranderingen van de markt. Ingrijpende veranderingen in wetgeving en de samenstelling van de patiëntenpopulatie in Nederland zorgen steeds voor nieuwe uitdagingen voor het organisatiebeleid, de onderhandelingen met de zorgverzekeraars, modernisering van vastgoed, invulling van de facilitaire ondersteuning en financiering.

Om succesvol te blijven opereren in deze steeds veranderende zorgmarkt moeten zorginstellingen hun expertises steeds verder uitbreiden naar verschillende markten. Wij geloven echter dat zorginstellingen zich vooral moeten richten op hun belangrijkste taak: goede zorgverlening. Daarom helpen wij zorginstellingen met ondernemerschap en bedrijfsvoering. Met marktonderzoek, strategieontwikkeling, modernisering van vastgoed en het afsluiten van goede facilitaire contracten. Parallel daaraan richten wij ons op onderhandeling en op de processen rondom zorginkoop en registratie.

op zoek naar een duurzame woonzorgoplossing voor ouderen?

Neem dan vrijblijvend contact met ons op.