Zorgeloos

zorg verlenen

VERZELFSTANDIGING

InoCare ondersteunt op alle mogelijke manieren de zorgverleners in de uitvoering van hun rol. Soms door ons directe diensten aanbod, op andere momenten door het begeleiden van complexe verzelfstandigingstrajecten.

Het (gedeeltelijk) verzelfstandigen van medisch­specialistische vakgroepen is een antwoord op de vraag naar ondernemerschap. Eigen regie geeft flexibiliteit en ruimte voor zelfsturing: innovaties en investeringen kiest de specialist zelf. De overheadkosten zijn bovendien fors lager.

Als InoCare geloven we in het belang van ondernemerschap en verzelfstandiging. Daarom begeleidt InoCare medischspecialisten die deze stap zetten en vormen we samen een nieuwe onderneming.

De praktijk van verzelfstandiging
De voordelen van verzelfstandiging zijn evident; de vorm waarin wordt verzelfstandigd is dat niet. InoCare levert altijd maatwerk. We zoeken samen naar welke vorm van verzelfstandiging het meeste waarde toevoegt aan de zorgverlening. Dat kan zowel buiten als binnen de muren van de huidige zorgorganisatie zijn.

Lees alles over verzelfstandigen met behulp van InoCare in onze brochure.

Bent u zorgverlener en op zoek naar stabiliteit en zekerheid?

Neem dan vrijblijvend contact met ons op.