VIPP5 Expertise

Wij helpen mensen die mensen helpen

VIPP5 Expertise

InoCare heeft sinds de start van de VIPP-subsidies ervaring opgedaan met de benodigde werkzaamheden rondom digitale gegevensuitwisseling in de zorg. Wij hebben succesvol de VIPP2 en VIPP5 modules geïmplementeerd voor onze klanten. Zodoende zijn wij bekend met zib’s, Registratie aan de Bron, VIPP-audits en informatieverstrekking aan patiënten. Tevens hebben onze consultants ook opdrachten uitgevoerd binnen ZKN als relatiemanager en inhoudsdeskundige voor VIPP5. Zodoende hebben wij extra kennis en expertise opgedaan waarmee wij u nog beter kunnen ondersteunen.

De VIPP5 regeling is opgebouwd uit drie modules:

Module 1:
Digitale informatie-uitwisseling met PGO

Module 2:
Informatie-uitwisseling met PGO en patiënt kan informatie terugzenden richting instelling vanuit PGO (tweerichtingsverkeer)

Module 3:
Digitale informatie-uitwisseling tussen instellingen

De belangrijkste uitgangspunten zijn:

  • De uitwisseling met de patiënt via de persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO);
  • De uitwisseling van medische gegevens tussen instellingen en het daadwerkelijk hergebruik van deze gegevens;

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wij bieden vanuit InoCare VIPP5 ondersteuning aan en richten dat in zoals u dat wilt. Of het nu gaat om hulp bij het beoordelen van overeenkomsten tot uit het handen nemen van het totale projectmanagement VIPP5, wij helpen u waarmee u wilt.

Hieronder volgen een aantal voorbeelden waarmee wij u kunnen ondersteunen:

Uitvoeren Audit icoon

Plan van Aanpak
Opstellen van een compleet plan van aanpak per VIPP5 module, inclusief milestones en deadlines.

Inrichting EPD icoon

Inrichting EPD
Ondersteuning bij de inrichting van het EPD. Denk hierbij aan zib-registratie, autorisatie en identificatie en informatievoorziening aan zorgprofessionals.

DVZA-certificering icoon

DVZA-certificering
Begeleiding en monitoring van DVZA-certificeringstraject met leverancier.

Implementatie in EPD icoon

Implementatie in EPD
Advies over en ondersteuning bij implementatie van de door de leverancier geleverde oplossing in het EPD.

Uitvoeren Audit icoon

Uitvoeren Audit
Wij bereiden de audit voor en zullen deze ook uitvoeren samen met u en de auditor. Hierbij zorgen we dat u aan alle eisen voldoet.

Communicatie PGO icoon

Communicatie PGO
Wij ondersteuning u bij de communicatie rondom PGO’s richting de patiënt en daarmee het behalen het 5% gebruik.

Training personeel icoon

Training personeel
Wij geven advies en ondersteuning met betrekking tot het trainen van personeel met patiëntencontact.

Ontwikkelen materialen icoon

Ontwikkelen materialen
Wij kunnen u helpen bij het ontwikkelen van materiaal voor communicatie en training.

Wilt u graag in gesprek gaan om te kijken wat wij voor uw organisatie kunnen doen?

Neem contact op met onze projectmanager VIPP5 Willem de Boer.