een duurzaam thuis

voor ouderen

WIJ REALISEREN WOONZORGOPLOSSINGEN

Bouwen aan woonzorgoplossingen is een uitgesproken specialisme. Het vraagt een geheel eigen programma van eisen, samenwerkingsinitiatieven en financieringsvormen. InoCare ontwikkelt duurzame woonzorgoplossingen. Met ons Residentieel Transmuraal Wonen concept zetten we ons in voor betere woonoplossingen voor de ouderenzorg. Daarnaast werken we actief aan het samenbrengen van eerste- en tweedelijnszorg in anderhalvelijnszorgcentra.

Residentieel Transmuraal Wonen
Doordat ouderen langer thuis wonen, is er een groot gat ontstaan tussen de zorg voor thuiswonende kwetsbare ouderen en de zorg voor ouderen die tijdelijk niet meer thuis kunnen wonen. InoCare heeft in samenwerking met de gehele keten een inspiratiedocument ontwikkeld waarin een alternatief geboden wordt voor de huidige inrichting van de ouderenzorg. Bekijk deze op de pagina Residentieel Transmuraal Wonen.

1.5e lijnszorg
Complexe zorg hoort in het ziekenhuis: eenvoudige zorg in de eerste lijn. Dit ideaalbeeld krijgt vorm in anderhalvelijnszorgcentra. Het doel van de anderhalvelijnszorg is om de samenwerking tussen de medisch-specialist en huisarts te bevorderen. Klik hiernaast op 1.5e lijnszorg en lees meer over onze rol hierin.

op zoek naar een duurzame woonzorgoplossing voor ouderen?

Neem dan vrijblijvend contact met ons op.